Formandens beretning på generalforsamling 2017

Beretning for 2016

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. marts 2017.

Vi vil gerne byde ny tilflyttere velkomne, og håbe I falder til i vores lille ”oase”

2016 har været endnu et godt år for grundejerforeningen, og der er sket mange forskellige aktiviteter og nye tiltag.

Foreningens bestyrelse har det klare formål at arbejde for foreningen bedste, med den bemyndigelse generalforsamlingen har givet, og hvor økonomien er fastsat.

Sommer vedligehold:
Det er bestyrelsens opfattelse at Søren Nørskov har løftet opgaven godt, der forventes at indgås aftale for 2017, dog med slåning af området ved søen 3 gange årligt, da vi ikke har opgaven med stamvejen mere, skal der alligevel indgås en aftale på nye vilkår.

Vinter vedligehold:
Er igangsætning ved sne mere end 5 – 10 cm samt saltning når det ligeledes bliver varslet på offentlige veje, derudover er stier og fortove kommet med i den nyeste aftale, og der vurderes stadig om der er behov for ydelige tiltag.

Aktiviteter:
Årets aktiviteter har været mangeartet, bestyrelsen har afholdt 5 møder, med gode input fra medlemmerne, og bliv endelig ved med det.

Stamvejen:
Vi har stor ros til Kolding Kommune for samarbejdet, dels udsynet ved Egtvedvejen, hvor vi nu kan se trafik fra golfbanen mv, så både vi og børn der kommer via stien kan komme sikre over vejen, men ikke mindst få taget fat på områderne op mod stamvejen der er ved at blive forskønnet, hvilket jo også er rimelig da vejen er Kolding Kommunes.

Inddækning:
Over bad og baggang, har optrådt som en K3 ved tilstandsrapporter og vi har fra bestyrelsens side valgt at indhente et tilbud hvor vi sammen kunne opnår den bedste kvalitet til en fornuftig pris, og med stor tilslutning.

Bydelspuljen:
Til forskønnelse af området, har vi søgt om bidrag til en bænk, der er opsat ved søen, hvor vi og besøgende kan få sig et hvil på turen, baggrund for valg af bænk, er at den er tilsvarende, dem der benyttes i øvrige parker/områder og er af en god kvalitet.

Sankthans:
Der har været afholdt midsommerfest i foreningen, hvor aftensmaden var klaret, samt skumfiduser til børn og barnlige sjæle, og vejeret taget i betragtning var der stor tilslutning, og vil blive gentaget i år.

Forskønnelses dage:
Der har været afholdt 2 forskønnelse dage, med stor tilslutning, men der er plads til mange flere, vi starter med rundstykker, samt den medbragte kaffe, det er en succes, og vil blive gentaget i 2017, med start i april.

Til sidst har jeg tilbage at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. En tak skal der også sendes til dem der har bidraget med gode forlag, og endelig en tak til alle jer medlemmer, for uden jer havde vi ikke en forening.