Kontingent

Til grundejerforeningens drift betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Kontingentet dækker foreningens drift. Grundejerforeningens største udgifter er vedligeholdelse af fællesarealer samt vintervedligeholdelse (saltning og snerydning). Disse 2 poster udgør ca. 90% af udgifterne.

Til grundejerforeningens Vejfond betales også et årligt kontingent, som ligeledes fastsættes ved generalforsamlingen.

Vores veje og stier indenfor lokalplanens område er udlagt som privat fællesvej. Det betyder blandt andet, at det er grundejerforeningen, som har vedligeholdelsespligten.
Indeståendet i vejfonden anvendes til reparation og/eller udbedringer af vores veje og stier.

Kontingent til grundejerforeningens drift samt kontingent til Vejfonden opkræves hos det enkelte medlem umiddelbart efter generalforsamlingen.

På generalforsamlingen 13. marts 2024 blev følgende beløb vedtaget:
Drift: 3.000 kr.
Vejfond: 500 kr.