Kontingent

Til grundejerforeningens drift betales et årligt kontingent, som for øjeblikket udgør 2.000 kr.

Kontingentet dækker foreningens drift. Grundejerforeningens største udgifter er vedligeholdelse af fællesarealer samt vintervedligeholdelse (saltning og snerydning). Disse 2 poster udgør ca. 90% af udgifterne.

Til grundejerforeningens vejfond betales et årligt kontingent, som for øjeblikket udgør 500 kr.

Vores veje og stier indenfor lokalplanens område er udlagt som privat fællesvej. Det betyder blandt andet, at det er grundejerforeningen, som har vedligeholdelsespligten.
Indeståendet i vejfonden anvendes til reparation og/eller udbedringer af vores veje og stier.

Kontingent til grundejerforeningens drift samt kontingent til vejfonden fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves hos det enkelte medlem umiddelbart efter generalforsamlingen.