Indkaldelse til generalforsamling 2017

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Sønderlunden

Indkaldelse til generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling

tirsdag 7. marts 2017, kl 19:00
i Kolding Golf Club, Egtved Allé 10, 6000 Kolding.

Mødet bliver holdt i restauranten, hvor foreningen byder på øl/sodavand.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal afleveres hos:

formanden, Lauge Geil, Sønderlunden 31, Kolding
eller sendes på følgende e-mail adresse: bestyrelsen@soenderlunden.dk.
Modtagelsen af forslag pr. mail bliver bekræftet pr. mail over for afsender.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning v/formanden Lauge Gejl
 3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen.
 4. Afstemning om eventuelt indkomne forslag.
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelse:
  1. Lauge Gejl – modtager genvalg
  2. Allan Knudsen – modtager genvalg
  3. Jørgen Damsgaard – modtager genvalg
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Eventuelt indkomne forslag bliver tilgængelige på www.soenderlunden.dk efter fristens udløb.

Venlig hilsen
Bestyrelsen