Bestyrelsen, suppleanter og revisor


Formand:
Lauge Gejl, Sønderlunden 31, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Kasserer, sekretær og hjemmeside:
Allan Knudsen, Sønderlunden 61, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Bestyrelsesmedlem:
Carsten Christensen, Sønderlunden 91, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Bestyrelsesmedlem:
Ernst Antonsen, Sønderlunden 47, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Bestyrelsesmedlem:
Jørgen Damsgaard, Sønderlunden 59, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Bestyrelsessuppleanter:
Frank Andreasen, Sønderlunden 83, Bramdrupdam, 6000 Kolding
Jens Arnoldsen, Sønderlunden 85, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Boye Pedersen, Sønderlunden 43, Bramdrupdam, 6000 Kolding
Suppleant: Bent Lykke, Sønderlunden 65, Bramdrupdam, 6000 Kolding


Send besked til bestyrelsen: bestyrelsen@soenderlunden.dk