Ny affaldsbeholder

Kolding Kommune indfører ny affaldsordning

Alle Kolding Kommunes borgere skal fremover sortere deres madaffald fra restaffaldet. I den anledning skal vi have nye beholdere til mad- og restaffald.

Vi skal på den nye ordning i 2. halvår 2019, men du skal nu træffe afgørelse om, hvilken beholder til sortering af mad- og restaffald, du ønsker.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Sønderlunden tilbyder at stå i spidsen for en fælles løsning. Vi har uddelt dette brev til vores medlemmer:

20190412-brev-ang-renovation-køb-af-containerskjuler-v2-til-hjemmesiden

Hent brevet her

Du kan læse mere om den nye affaldsordning på Kolding Kommunes hjemmeside her.

Forskønnelsesdag 7. april 2019

Vi starter kl. 10:00 med morgenkaffe. Grundejerforeningen sørger for rundstykker, smør, ost og pålæg. Medbring selv kaffen.

Vi har planlagt følgende arbejde på forskønnelsesdagen:
– Beskæring af træer.
– Opsamling af papir og andet affald på stamvejen.
– Færdiggørelse af hjørnerne ved indkørsel til vores område, herunder fræsning, rivning, tromling og græssåning.

Medbring gerne græsrive, havesaks, grensaks og sav.

Efter dagens arbejde slutter vi med grillpølser, øl og vand omkring kl. 13:30.

Vi glæder og til at se dig/jer.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 5. marts 2019 efter årets generalforsamling

Sted: Golfklubben

Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard (JD)
Carsten Christensen (CC)
Ernst Antonsen (EA)

Pkt. 1: Konstituering
Lauge Gejl (LG): formand
Allan Knudsen (AK): Kasserer og sekretær
Jørgen Damsgaard (JD): Bestyrelsesmedlem
Carsten Christensen (CC): Bestyrelsesmedlem
Ernst Antonsen (EA): Bestyrelsesmedlem

Pkt. 2: Kalender
Forskønnelsesdage:
7. april 2019
15. september 2019
Vi starter som sædvanlig med morgenkaffe m/rundstykker, ost og pålæg.
Vi afslutter som sædvanlig med grillpølser, øl og vand. I år afsluttes senere, fordi mange har udtrykt, at der har været for lidt tid.
Inden forskønnelsesdagen i april skaffer AK paller til at ligge nederst i vores Sankt Hans bål.

Sankt Hans
23.juni 2019
Sankt Hans holdes, som vi plejer.

I forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævning oplyses ovennævnte begivenheder.

Pkt. 3: Opgaver som skal sættes i gang nu
EA kontakter Colas for etablering af nye skaktern samt udbedring af revner i asfalt.
EA igangsætter blikarbejde på miljøstationerne i henhold til tilbud
EA og AK aftaler med Nørskov om udvidelse af miljøstationen ved nr. 28 med 2 nye pladser. EA rekvirerer Nørskov i denne anledning samt for gennemgang af kontrakt for sommervedligeholdelse 2019/2020.

Pkt. 4: Næste bestyrelsesmøde
mandag 1. april 2019 hos AK nr. 61
Ref: AK

Få referatet som PDF fil her.

Indkomne forslag til generalforsamling 2019/Forslag fra bestyrelsen

Vi henviser til generalforsamlingsbeslutning af 6. marts 2012 under vedtægternes kapitel 3. § 6, stk. 3:

Bestyrelsen foreslår en midlertidig kontingentnedsættelse til Vejfonden fra 500,00 til 0,00 kr. pr. medlem. Den midlertidige nedsættelse gælder kun for regnskabsåret 2019.


Motivation for forslaget:

  • Udgifter til stamvejen ned til Sønderlunden var medregnet i Vejfondens oprindelige budget.
  • For ca. 4 år siden konstaterede bestyrelsen, at vedligeholdelse m.v. af stamvejen hører under Kolding Kommune. 
  • Vi har fået Colas (asfaltleverandør) til at gennemgå tilstanden af vores asfalt. Colas har foretaget et skøn på fremtidige udgifter til vedligeholdelse og nyt asfalt 15 – 20 år frem i tiden.
  • På baggrund af ovennævnte konstaterer bestyrelsen, at opsparingen til dato overstiger det oprindeligt budgetterede. Derfor finder bestyrelsen det forsvarligt at nedsætte kontingentet til 0,00 kr. midlertidigt i 2019.

Til orientering:
Det samlede kontingent for 2019 til grundejerforeningen er budgetteret til i alt 2.500 kr. som alene går til driften.
Se uddelte budgetter eller her på hjemmesiden her.