Sommer- og vintervedligeholdelse

De største opgaver i foreningen er at sørge for en god vedligeholdelse af vores område.

Til dette formål har Grundejerforeningen indgået aftale med:

  • Anlægsgartneriet Nørskov A/S om græsslåning af vores fælles arealer samt øvrige vedligeholdelsesopgaver efter aftale med bestyrelsen
  • OK Nygaard A/S varetager fra 1. november 2023 opgaven med vintervedligeholdelse af området // saltning og snerydning af stier og veje indenfor lokalplanens område. En enig bestyrelse valgte at opsige “Snevagten”, da vi ikke var tilfredse med kvaliteten af deres arbejde og stillede spørgsmålstegn ved deres troværdighed.