Sommer- og vintervedligeholdelse

De største opgaver i foreningen er at sørge for en god vedligeholdelse af vores område.

Til dette formål har Grundejerforeningen indgået aftale med:

  • Anlægsgartneriet Nørskov A/S om græsslåning af vores fælles arealer samt øvrige vedligeholdelsesopgaver efter aftale med bestyrelsen
  • Snevagten om saltning og snerydning af vores stier og veje indenfor lokalplanens område. Pr. 18. april 2023 er aftalen med Snevagten opsagt til udløb når kontraktperioden ophører 15. oktober 2023. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at finde en ny partner til varetagelse af dette område.