Sommer- og vintervedligeholdelse

De største opgaver i foreningen er at sørge for en god vedligeholdelse af vores område.

Til dette formål har Grundejerforeningen indgået aftale med:

  • Anlægsgartneriet Nørskov A/S om græsslåning af vores fælles arealer samt øvrige vedligeholdelsesopgaver efter aftale med bestyrelsen
  • Hoppes Anlægsteknik om saltning og snerydning af vores stier og veje indenfor lokalplanens område.