Indkomne forslag 2024

Indkomne forslag opdateres i takt med de kommer bestyrelsen i hænde. Har du et forslag skal det sendes til bestyrelsen@soenderlunden.dk

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen der i år afholdes onsdag den 13. marts 2024. 

Forslag nr. 1

(fra Elsa & Jørgen Damsgaard – Sønderlunden 59):
“Skal Sønderlundens fællesarealer/diget udgøre en brakmark med de følger, der dermed er:
Brændneller, tidsler m.m., eller skal arealerne falde ind i området som en flot helhed
At området udgør et præsentabelt udseende, er nok en af årsagerne til, at området er så populært og eftertragtet, at bosætte sig i, hvilket afspejler sig i stigende huspriser.!”

Forslag nr. 2

(fra Kim Fuglsang-Poulsen – Sønderlunden 19)
“Jeg så gerne, at det var meget let at se, hvorledes bestyrelsens forslag til kontingent for året skal være. Det foreslås derfor, at der i indkaldelse til generalforsamling inkl. dagsorden, at der i dagsordenens punkt 5 om budget og kontingent tilføjes ( som det fremgår i år) om kontingentet er uændret, højere eller lavere.”

Forslag nr. 3

(fra Uwe Aagaard Gugel – Sønderlunden 3)
Beplantning rundt om “hullet”. Da vi har måttet opgive at få vand i søen, vil jeg gerne forslå at beplante rundt om, for at skjule det grimme hul, vi skal se på hver dag. Det kan være en blanding af buske og mindre træer, eller lign.