Bestyrelsesmøde 5. marts 2019 efter årets generalforsamling

Sted: Golfklubben

Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard (JD)
Carsten Christensen (CC)
Ernst Antonsen (EA)

Pkt. 1: Konstituering
Lauge Gejl (LG): formand
Allan Knudsen (AK): Kasserer og sekretær
Jørgen Damsgaard (JD): Bestyrelsesmedlem
Carsten Christensen (CC): Bestyrelsesmedlem
Ernst Antonsen (EA): Bestyrelsesmedlem

Pkt. 2: Kalender
Forskønnelsesdage:
7. april 2019
15. september 2019
Vi starter som sædvanlig med morgenkaffe m/rundstykker, ost og pålæg.
Vi afslutter som sædvanlig med grillpølser, øl og vand. I år afsluttes senere, fordi mange har udtrykt, at der har været for lidt tid.
Inden forskønnelsesdagen i april skaffer AK paller til at ligge nederst i vores Sankt Hans bål.

Sankt Hans
23.juni 2019
Sankt Hans holdes, som vi plejer.

I forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævning oplyses ovennævnte begivenheder.

Pkt. 3: Opgaver som skal sættes i gang nu
EA kontakter Colas for etablering af nye skaktern samt udbedring af revner i asfalt.
EA igangsætter blikarbejde på miljøstationerne i henhold til tilbud
EA og AK aftaler med Nørskov om udvidelse af miljøstationen ved nr. 28 med 2 nye pladser. EA rekvirerer Nørskov i denne anledning samt for gennemgang af kontrakt for sommervedligeholdelse 2019/2020.

Pkt. 4: Næste bestyrelsesmøde
mandag 1. april 2019 hos AK nr. 61
Ref: AK

Få referatet som PDF fil her.