Indkomne forslag til generalforsamling 2019/Forslag fra bestyrelsen

Vi henviser til generalforsamlingsbeslutning af 6. marts 2012 under vedtægternes kapitel 3. § 6, stk. 3:

Bestyrelsen foreslår en midlertidig kontingentnedsættelse til Vejfonden fra 500,00 til 0,00 kr. pr. medlem. Den midlertidige nedsættelse gælder kun for regnskabsåret 2019.


Motivation for forslaget:

  • Udgifter til stamvejen ned til Sønderlunden var medregnet i Vejfondens oprindelige budget.
  • For ca. 4 år siden konstaterede bestyrelsen, at vedligeholdelse m.v. af stamvejen hører under Kolding Kommune. 
  • Vi har fået Colas (asfaltleverandør) til at gennemgå tilstanden af vores asfalt. Colas har foretaget et skøn på fremtidige udgifter til vedligeholdelse og nyt asfalt 15 – 20 år frem i tiden.
  • På baggrund af ovennævnte konstaterer bestyrelsen, at opsparingen til dato overstiger det oprindeligt budgetterede. Derfor finder bestyrelsen det forsvarligt at nedsætte kontingentet til 0,00 kr. midlertidigt i 2019.

Til orientering:
Det samlede kontingent for 2019 til grundejerforeningen er budgetteret til i alt 2.500 kr. som alene går til driften.
Se uddelte budgetter eller her på hjemmesiden her.