Formandens beretning på generalforsamling 2018

Beretning for 2017

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 6. marts 2018.

2017 har været endnu et godt år for grundejerforeningen, og det har budt på mange forskellige aktiviteter og nye tiltag.

Med udgangspunkt i foreningens vedtægter/lokalplan har foreningens bestyrelse det klare formål at arbejde for foreningen bedste med den bemyndigelse, som generalforsamlingen har givet, samt inden for de givne økonomiske rammer.

Vi vil gerne byde ny tilflyttere velkomne, og håbe I falder til i vores lille ”oase”.

Sommer vedligehold:
Det er bestyrelsens opfattelse at Nørskov har løftet opgaven godt, med slåning af området ved søen 3 gange årligt, og 16 – 18 gange græsslåning i fællesområderne, samt opretning af områder der ikke er vedligeholdt.

Vinter vedligehold:
Bliver igangsat ved sne mere end 5 – 10 cm når det ligeledes bliver ryddet på offentlige veje, saltning sker ligeledes når der saltes andre offentlige steder.

Aktivitet:
Årets aktiviteter har været mangeartet, bestyrelsen har afholdt 5 møder, med gode input fra medlemmerne, og bliv endelig ved med det.

Miljøstationer:
Vi har fået påbud om mere sortering, med metal og hård plast, der også skal være tilgængeligt, vi har vurderet det kan blive i de samme rammer. Dog har vi en henstilling til at man IKKE sætter flasker ved siden af beholderne, (frost sprænges eller smadres til gene for andre).

Nye affalds stativer:
Der er varslet nye affaldsstativer i hele kommunen, og vi kommer med i 2019, så bestyrelsen vil komme med forslag til, en løsning der kommer til at understøtte en ensartet model, for alle grundejere.

Hundeskilte:
Vi har stadig udfordringer med besøgende i området der ikke kan læse vores skilte, håber vi kan hjælpe dem med at tyde hvad der står på skiltene, høfligt og ordentligt.

Bydelspuljen:
Har vi igen søgt til at få et fælles mødested ved søen, med en flisebelægning til vores bænkesæt, der gerne skulle blive brugt ved vores arrangementer, og vi har i fællesskab fået stor ros fra Kolding Kommune. Muligheden kunne være at vi får gjort noget ved hjørnerne op til stamvejen.

Sankthans:
Der har været afholdt midsommerfest i foreningen, hvor aftensmaden var klaret, samt skumfiduser til børn og barnlige sjæle, og vejeret taget i betragtning var der stor tilslutning, og vil blive gentaget i år.

Forskønnelses dage:
Der har været afholdt 2 forskønnelse/oprydningsdag, med stor tilslutning, der med rundstykker til at starte på, og den medbragte kaffe, det betragtes som en succes, og vil blive gentaget i 2018, med start i april

Til sidst har jeg tilbage at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. En tak skal der også sendes til dem der har bidraget med gode forlag, og endelig en tak til alle jer medlemmer, for uden jer havde vi ikke en forening.