Forskønnelsesdag

Kom og deltag i forskønnelsesdag søndag, 7. maj 2017 kl. 10:00

Vi starter kl. 10:00 med rundstykker, og derefter går vi i gang med at forskønne vores område.
Medbring selv kaffe. Vi sørger for rundstykker, ost, pålæg og smør.

Følgende arbejde er planlagt på dagen:

  • Alle ældre træer på det grønne område og mellem vores ejendomme skal studses og opstammes.
  • Gamle rådne støttepæle skal fjernes.
  • Området til venstre for stamvejen, når vi kører ind i Sønderlunden, skal opryddes for grene og træer.
  • Træer og buske til højre for stamvejen, når vi kører ind i Sønderlunden, skal udtyndes og beskæres.
  • Græsbegroning ind over fortove skal fjernes. Det drejer sig om området ved 2-etagers ejendomme og området til højre og venstre for stamvejen, når vi kører ind i Sønderlunden.

Medbring gerne sav, motorsav, grensaks og andre relevante haveredskaber.

Når vi er færdige med at forskønne vores område, afslutter vi med en grillpølse (hvis vejret tillader det).

Vi glæder os til at se dig/jer.
Bestyrelsen