Kategoriarkiv: Forskønnelsesdag

Forskønnelsesdag:

Bedre sent end aldrig!

Søndag den 26 september havde vi forskønnelsesdag på Sønderlunden. Og selvfølgelig havde Bestyrelsen sørget for godt vejr! Det betød så også at rigtig mange var mødt frem for at give et nap med!

Men først skulle vi have kaffe og rundstykker og så kunne vi gå i gang.

Og der skete virkelig noget alle steder! Der blev studset træer, luget i bede, fjernet støttestolper til træerne og mange andre gode ting for vort område. Der blev virkelig gået til den og resultatet kunne vi alle ved selvsyn være stolte af efterfølgende.

12.30 blev der serveret grillpølser af vores sædvanlige mester udi denne disciplin, Lauge, og lidt koldt og drikke var der også sørget for. Og her gik snakken på kryds og tværs af vore husnumre, således at man havde muligheden for lære lidt flere at kende i vores område.

Jeg vil gerne på Bestyrelsens vegne sige tak for det store fremmøde og indsatsen, og tak til Lauge for igen at påtage sig opgaven med grill pølser.

Og det vort håb at endnu flere vil benytte lejligheden til at give et nap med til forskønnelse af vor lille oase, og samtidig få muligheden for et bedre kendskab til hvem vi bor iblandt, så mød op næste gang!

Med venlig hilsen

Flemming Gerson

Formand

Invitation

Vi inviterer dig til at deltage i vores plantedag søndag, 1. november 2020, kl. 10:00

Mange af vores træer er plantet i jord med ”traktose”. De vokser ikke og skal udskiftes.

Vi mangler nogle hjælpere til at plante nye træer og buske:

  • nyt pæretræ ved nr. 37
  • hængende paradisæbletræer ved nr. 45 og 23
  • 20 stk. nye buske, hvor grundejerforeningen støder op til Sønderholmsvej. Det er en forlængelse af nuværende beplantning.
  • lægning af blomsterløg i plænen ved indkørslen til Sønderlunden. (f.eks. Krokus Barr´s Purple)

Vores gartner løsner jorden til plantehullerne til træerne og leverer jord, plantestokke, planter mv.

Vi vil blive glade, hvis du er klar til at give en hånd med.

Tilmeld dig til bestyrelsen@soenderlunden.dk.  

Medbring gerne skovl, spade, rive og/eller løglægger.

Vi glæder os til at se dig til plantedagen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Forskønnelsesdagen søndag 19. april 2020 er aflyst

På grund af situationen med coronavirus aflyser bestyrelsen forskønnelsesdagen
søndag 19. april 2020.

Husk:
Pas godt på hinanden. Vi holder sammen på afstand.

Orienter din nabo/genbo:
Denne meddelelse er sendt til alle, der har tilmeldt sig Grundejerforeningens mail.
Meddelelsen er også indlagt på Facebook.

Er du bekendt med, at din nabo ikke benytter internettet, beder vi dig have ulejlighed med at orientere din nabo om aflysningen

Venlig hilsen og god påske
Bestyrelsen

Genbrugspladsen er lukket, og hvad så med haveaffald!!!!

Bestyrelsen har fået henvendelser fra grundejere om at bruge vores bålplads på det grønne område nu til haveaffald. fordi genbrugspladserne er lukkede på grund af Coronavirus.

Vores regel om benyttelse af det grønne område er uændret.  Reglen er, at vi først fylder grene og træer på pladsen efter den første forskønnelsesdag, som i år er søndag 19. april 2020.

Vi ønsker ikke at pladsen alt for tidlig kommer til at ligne en genbrugsplads for haveaffald.

Bestyrelsen

Deltag i forskønnelsesdag søndag 15. september 2019

Vi starter kl. 10:00 med morgenkaffe. Grundejerforeningen sørger for rundstykker, smør, ost og pålæg. Medbring selv kaffen.

Herefter forskønner vi vores område med oprydning, beskæring af træer m.v. Nærmere info på dagen. Medbring gerne haveredskaber.

Efter dagens arbejde slutter vi med grillpølser, øl og vand omkring kl. 13:30.

Vi glæder og til at se dig/jer.

Bestyrelsen

Forskønnelsesdag 7. april 2019

Vi starter kl. 10:00 med morgenkaffe. Grundejerforeningen sørger for rundstykker, smør, ost og pålæg. Medbring selv kaffen.

Vi har planlagt følgende arbejde på forskønnelsesdagen:
– Beskæring af træer.
– Opsamling af papir og andet affald på stamvejen.
– Færdiggørelse af hjørnerne ved indkørsel til vores område, herunder fræsning, rivning, tromling og græssåning.

Medbring gerne græsrive, havesaks, grensaks og sav.

Efter dagens arbejde slutter vi med grillpølser, øl og vand omkring kl. 13:30.

Vi glæder og til at se dig/jer.

Bestyrelsen

Forskønnelsesdag efterår 2018

Tak for en god og fornøjelig forskønnelsesdag, hvor vi fik udrettet del. Denne gang stod buske og træer i etape 3 for tur.

Vi fik også fældet træerne og ryddet buskene ved hjørnerne ved indkørslen til Sønderlunden. Næste step er opfyldning af jord, så vi kan etablere en pæn græsrabat ved disse hjørner.

Bestyrelsen bestiller jord, og der bliver behov for nogle hjælpere til planering en gang i september/oktober måned. Mere herom senere.

Vi afsluttede som sædvanligt dagen med grillpølser, øl og vand.

Tak for en hyggelig dag.

Bestyrelsen

Se billeder fra forskønnelsesdagen i fotogalleriet her.

Har du billeder til fotogalleriet, så send disse til 

bestyrelsen@soenderlunden.dk

Billeder fra forskønnelsesdagen

Vi har haft en god forskønnelsesdag søndag 22. april 2018. Vejret var med os med solskin fra morgenstunden. Vi startede med fælles morgenkaffe og herefter gik vi i gang med dagens arbejde. Vi sluttede dagen med formandens veltilberedte grillpølser.

Se billeder fra dagen her.