Orientering fra bestyrelsen om vores fællesarealer.

Vi har holdt opfølgningsmøde med vores gartner og aftalt følgende:

  • Grønne områder vedligeholdes, som det er sket tidligere år.
  • Diget og området rundt om søen bliver slået 3 gange i stedet for som tidligere 2 gange.
  • Skråningen ved 2-etagers rækkehuse bliver slået.
  • Der lægges store sten (barrikader) ved det store træ ved Sønderholmsvej for at forhindre kørsel over græsplænen ved nr. 91 og 92. (punkt fra eventuelt på vores generalforsamling 2017)
  • I skellet ved nr. 25: jord flyttes og planeres. Nyt græs sås.
  • Grusstien mellem nr. 73 og nr. 75 er efterhånden blevet noget nedslidt og bliver belagt med nyt leret vejgrus.

På vores forskønnelsesdag har vi planlagt følgende:

  • Alle ældre træer på det grønne område og mellem vores ejendomme skal studses og opstammes. Gamle rådne støttepæle skal fjernes.
  • Området til venstre for stamvejen, når vi kører ind i Sønderlunden,bliver beplantet med f.eks. syren. Vi skal dog forinden have en aftale med vores nabo – Fælledvej nr. 19 – om beplantning af området mellem Sønderlunden og hans ejendom.
  • Træer og buske til højre for stamvejen, når vi kører ind i Sønderlunden, skal også udtyndes og beskæres.
  • Græsbegroning ind over fortove skal fjernes. Det drejer sig om området ved 2-etagers ejendomme og området til højre og venstre for stamvejen, når vi kører ind i Sønderlunden.

Vi har også et fremtidigt projekt, der går ud på at forskønne området til højre for stamvejen, når vi kører ind i Sønderlunden.
Projektet går ud på at fylde lidt jord på arealerne ved fortovet i ca. 1 meters bredde og såning af græs.

De sidste par år har vi modtaget kontante beløb fra Kolding Kommune/Bydelspuljen til forskønnelse af vores område. Vi har igen i år søgt om midler til at lægge fliser under vores bord- og bænkesæt på det grønne område.

Vi ønsker alle vores medlemmer en god sommer og glæder os til at se jer på vores

forskønnelsesdag 7. maj 2017.

Venlig hilsen
Bestyrelsen