Referat af bestyrelsesmøde 7. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde

Dato
marts 2017

Sted
Kolding Golf Club, Egtved Allé , 6000  Kolding

Deltagere
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard  (JD)
Mads Clausen (MC)
Ernst Antonsen (EA)

Dagsorden

  1. Konstituering
  2. Fastlæggelse af datoer for kommende forskønnelsesdage
  3. Ansøgning til Kolding Kommune/Bydelspuljen
  4. Næste bestyrelsesmøde

Pkt. 1: Konstituering
Formand: Lauge Gejl
Kasserer og sekretær: Allan Knudsen
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Damsgaard
Bestyrelsesmedlem: Mads Clausen
Bestyrelsesmedlem: Ernst Antonsen

Pkt. 2: Fastlæggelse af datoer for kommende forskønnelsesdage
Søndag, 7. maj 2017 klokken 10:00
Søndag, 24. september klokken 10:00
Det blev besluttet, at området ved skorstensfejeren skal beplantes med syrenbuske. EA sørger for indkøb.
Området ved fortorvet der støder op til søen ved kolonihaverne skal også forskønnes. Plan herfor tages op efter forskønnelsesdagen 7. maj 2017, når vi ved, hvor langt vi er nået.

Pkt. 3: Ansøgning til Kolding Kommune/Bydelspuljen
Ak søger om tilskud 26.500 kr. til etablering af flisebelægning under bænkene på vores grønne område.

Pkt. 4: Næste bestyrelsesmøde
26. april 2017, kl. 19:00 hos AK