Søgte ikke om tilladelse: Stort bilfirma etablerer holdeplads til 150 biler i strid med lokalplan

Se dette link fra Jyske Vestkysten:

https://jv.dk/artikel/s%C3%B8gte-ikke-om-tilladelse-stort-bilfirma-etablerer-holdeplads-til-150-biler-i-strid-med-lokalplan

Yderligere kommentar:
Kolding Kommune har været vidende om den ulovlige etablering af pladsen. Allerede 1. juli 2020 har kommunen oplyst, at man forventer i efteråret 2020 at igangsætte ny planlægning, som skal åbne op for udvidelse af Autocentralens parkeringsarealer mod øst. Dette beviser, at kommunen sanktionerer, at tingene sker i omvendt rækkefølge.

Nyt skilt ved containerne

Parkering foran miljøstationer ved nr. 28 – 36

Der skal være uhindret adgang til containerne, og renovationsmedarbejderne har påtalt, at det ikke har været tilfældet, når disse skulle tømmes.
Derfor har bestyrelsen opsat nyt skilt og appellerer til, at der ikke parkeres foran containerne.

Venlig hilsen og god sommer
Bestyrelsen

Sprøjtning ved træer, hvor der er løgblomster

Vores gartner har oplyst, at han ikke sprøjter rundt om træer, hvor der er plantet løgblomster for at undgå, at løgblomsterne går ud.

Han kan derfor heller ikke klippe græsset tæt på træer, hvor der ikke er sprøjtet.

De grundejere, som har plantet løgblomster rundt om et træ, må derfor selv vedligeholde græsområdet tæt ved træet.

vh
Bestyrelsen

Reparation af bord- og bænkesæt


Vi har indkøbt træ og skruer til reparation af bænkene. Vi har også købt maling.
Vi inviterer interesserede medlemmer til at hjælpe med udbedring og maling af bænkene.
Vi mødes onsdag 22. april 2020 – kl. 10.00 ved bænkene.
Tag gerne boremaskiner/bits og pensler med.
Af hensyn til coronavirus og forsamlinger deler vi os op i grupper.

Besvar venligst med ”jeg deltager/jeg deltager ikke”, så vi har et overblik over antallet.

Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Forskønnelsesdagen søndag 19. april 2020 er aflyst

På grund af situationen med coronavirus aflyser bestyrelsen forskønnelsesdagen
søndag 19. april 2020.

Husk:
Pas godt på hinanden. Vi holder sammen på afstand.

Orienter din nabo/genbo:
Denne meddelelse er sendt til alle, der har tilmeldt sig Grundejerforeningens mail.
Meddelelsen er også indlagt på Facebook.

Er du bekendt med, at din nabo ikke benytter internettet, beder vi dig have ulejlighed med at orientere din nabo om aflysningen

Venlig hilsen og god påske
Bestyrelsen