Forskønnelsesdag:

Bedre sent end aldrig!

Søndag den 26 september havde vi forskønnelsesdag på Sønderlunden. Og selvfølgelig havde Bestyrelsen sørget for godt vejr! Det betød så også at rigtig mange var mødt frem for at give et nap med!

Men først skulle vi have kaffe og rundstykker og så kunne vi gå i gang.

Og der skete virkelig noget alle steder! Der blev studset træer, luget i bede, fjernet støttestolper til træerne og mange andre gode ting for vort område. Der blev virkelig gået til den og resultatet kunne vi alle ved selvsyn være stolte af efterfølgende.

12.30 blev der serveret grillpølser af vores sædvanlige mester udi denne disciplin, Lauge, og lidt koldt og drikke var der også sørget for. Og her gik snakken på kryds og tværs af vore husnumre, således at man havde muligheden for lære lidt flere at kende i vores område.

Jeg vil gerne på Bestyrelsens vegne sige tak for det store fremmøde og indsatsen, og tak til Lauge for igen at påtage sig opgaven med grill pølser.

Og det vort håb at endnu flere vil benytte lejligheden til at give et nap med til forskønnelse af vor lille oase, og samtidig få muligheden for et bedre kendskab til hvem vi bor iblandt, så mød op næste gang!

Med venlig hilsen

Flemming Gerson

Formand