Forskønnelsesdagen er aflyst

Selv om vi ikke er ramt af Coronaens forbudsregler, har bestyrelsen besluttet at aflyse vores planlagte forskønnelsesdag søndag 20. september 2020.

Det er mest forsvarligt at aflyse forskønnelsesdagen på grund af det høje antal smittede i Kolding.

Venlig hilsen
Bestyrelsen