Referat af bestyrelsesmøde 6. aug. 2018

Dato:
6. august 2018

Sted:
Ernst Antonsen, Sønderlunden 47, 6000 Kolding

Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Jørgen Damsgaard  (JD)
Carsten Christensen (CC)
Ernst Antonsen (EA)

Pkt. 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde
godkendt
Ingen yderligere bemærkninger

Pkt. 2: Vintervedligeholdelse
CC har overtaget dialogen med Hoppes Anlægsteknik, som varetager vores vintervedligeholdelse.
CC mangler oplysninger om vores kontrakt fra Mads Clausen. LG indhenter dette hos Mads.

Pkt. 3: Økonomi.
Balance pr. 31. juli 2018 på ”Drift” og ”Vejfond” er forinden mødet sendt til bestyrelsesmedlemmerne.

 Drift:
Budget følges, dog er vintervedligeholdelsen 2017/2018 væsentlig over budgettet på grund af mere vintervejr end forventet.
Driftsoverskud pr. 31. juli:  21.902 kr.
Saldo på driftskonto: 107.693 kr.

Vejfond:
Budget følges.
Driftsoverskud pr. 31. juli:  29.000 kr.
Saldo på driftskonto: 190.861 kr.

Alle kontingentindbetalinger for 2018 er indgået, og der er ingen restancer.

Aftalt at EA og AK tager en drøftelse med vores gartner om størrelsen af udgiften til sommervedligeholdelse for 2018, fordi denne har været begrænset på grund af den tørre sommer.

Pkt. 4: Hæk og træer ved skel ved nr. 25
Vores gartner har trukket alle trærødder op og sået nyt græs, så området nu skulle fremstå tilfredsstillende.

Hæk plantes successiv med gamle planter. Arne i nr. 21 har været god til at plante ny hæk af gamle hækplanter. Vi håber, at han fortsætter med dette.

Pkt. 5: Hjørnerne ved indkørsel til Sønderlunden
Vi har søgt bydelspuljen om beløb til forskønnelse. Vi har modtaget 10.000 kr. fra Kolding Kommune/bydelspuljen.
Bestyrelsen har besluttet at foretage forskønnelsen i 2 etaper i henholdsvis 2018 og 2019.
I 2018 forskønnes hjørnerne og rabatten på venstre side, når man kører ind i Sønderlunden.
I 2019 forskønnes højre side (den østlige) fra hjørnet og ned til nr. 16. Der fyldes op med jord, så der etableres en græsrabat på ca. 1,5 m.

 Pkt. 6: Forskønnelsesdag søndag 16. september 2018
Vi starter dagen med fælles morgenbord kl. 10:00
På forskønnelsesdagen er der følgende arbejdsopgaver:
Hjørnerne ved indkørslen til Sønderlunden ryddes og træer fældes/opstammes. Det er planen, at der skal være en rabat på ca. 1,5 m.
EA og AK aftaler med vores gartner, hvilke træer, der skal fældes/opstammes.
Træer i området opstammes i henhold til instrukser.
Miljøstationer males. EA indkøber maling, pensler m.v.
EA undersøger pris på blik på overliggeren på miljøstationerne.
Cykelbump ved indkørsel til stierne males hvide. EA indkøber hvidt asfaltmaling.
Vi slutter dagen omkring kl. 12:30 med grillpølser

CC indkøber rundstykker pålæg m.v.
LG søger for pølser m.v

Vi har brug for haveredskaber, kædesav, buskrydder m.v.

Pkt. 7: Eftersyn af asfalt på veje og stier
Der flere steder revner og buler i asfalten. EA kontakter  Colas og aftaler reparationer, hvor det er nødvendigt, især for at forebygge frostskader.

Pkt. 8: Næste bestyrelsesmøde
26. nov. 2018, kl. 18:00 hos LG, nr. 31

Ref: AK