Referat af bestyrelsesmøde 3. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde

Dato:
3. juni 2018
Sted:
På bænken ved det grønne område ved søen
Deltagere:
Lauge Gejl (LG)
Allan Knudsen (AK)
Carsten Christensen (CC)
Ernst Antonsen (EA)

Mødet var hurtigt etableret, fordi vi skulle diskutere den nye lov om databeskyttelse (GDPR)

Pkt. 1: Databeskyttelse (GDPR)
AK havde udfærdiget udkast, som blev godkendt. Lægges på hjemmesiden med advisering til vores medlemmer via e-mail. Ingen yderligere bemærkninger

Pkt. 2: Sankt Hans
AK har lagt følgende på hjemmesiden:

https://soenderlunden.dk/2018/06/01/sankt-hans-baalaften/

Vi inviterer dig til Sankt Hans Bålaften lørdag 23. juni 2018
Vi starter kl. 18:00 med at grille.
Bålet tændes kl. 20:00
Vi synger midsommervisen og byder midsommeren velkommen
Grundejerforeningen er vært med grillpølser samt snobrød og skumbananer til børnene.
Medbring selv drikkevarer, stol samt pind til snobrød og skumbananer.
Vi glæder os til at se dig.
Bestyrelsen

LG sørger for alt indkøb af pølser med tilbehør, snobrød, og skumbananer.
LG trykker midsommervisen
AK og LG medbringer grill

Pkt. 3: Ryddet område ved nr. 25.
Buskrødder er nu taget op. Omkostningerne til gartneren er ubekendt.
Ny beplantning tages op ved næste bestyrelsesmøde
Aftalt at gartneren skal klippe hækken langs området, som støder op til vores fællesareal.

Pkt. 4: Trafik i området samt på stierne

Følgende blev fremført:
Der kommer mange biler, som tror, at de kan køre igennem området, men det ender jo med, at de må vende bilen, når de ikke kan komme videre.
AK undersøger opsætning af skilt ved indkørsel til området.
Tekst på skilt: Privat fællesvej – ingen gennemkørselsmulighed.

Der er meget knallerttrafik på stierne.
LG frygtede, at børn en dag blev kørt over af de hurtige knallerter.
Foreslog, at alle stopper de pågældende og får navn, adresse og telefon nr. på forældre, som så kontaktes med henblik på at forklare problemet og få stoppet for trafikken.
Opsætning af chikaner blev drøftet. Ingen løsning fundet eller besluttet. 

Pkt. 5: Planlagt møde 18. juni 2018
Mødet aflyst

Pkt. 6: Næste møde
6. aug. 2018, kl. 19:00 hos EA, nr. 47

Ref: AK