Orientering fra bestyrelsen om ændring af vores miljøstationer

Kolding kommune har kontaktet grundejerforeningen i forbindelse med, at der skal ske ændringer af antallet af containere i vores miljøstationer. I dag indeholder hver miljøstation
1 stk. container til flasker
2 stk. containere til aviser og blade.

Fremover skal hver miljøstation indeholde containere til flasker, til aviser og blade, til metal og til hård plast.

I øjeblikket har vi tre miljøstationer, der er indhegnet. Disse miljøstationer står ved nr. 27, nr. 71 og nr. 91

 

 

 

 

Vi har en miljøstation der er bygget ind i skrænten ved nr. 28.

 

 

 

 

Ifølge kommunens vejledning er der ikke nok plads til at rumme yderligere 2 stk. nye containere.
Bestyrelsen har besluttet at slette den ene af 2 containere til aviser og blade. Herefter rummer hver miljøstation 4 stk. containere:
1 stk. til flasker
1 stk. til aviser og blade
1 stk. til metal
1 stk. til hård plast
Vi håber, at denne løsning er OK, selv om pladsen i miljøstationen stadig ikke opfylder kommunens vejledning.
Hvis det viser sig, at vores forslag ikke er holdbar i længden, må vi tage spørgsmålet om en udvidelse af vores miljøstationer op på vores kommende generalforsamling. En udvidelse af miljøstationerne vil skønsmæssigt koste mellem 30.000 – 40.000 kr.
Uanset ovennævnte kræver det, at stensætningen ved miljøstationen ved nr. 28 skal udvides. Denne miljøstation er bygget ind i skrænten og er ikke omkranset med træ.
Du kan læse mere på kommunens hjemmeside her.

Aflevering af flasker og lignende
Bestyrelsen henstiller til, at der ikke stilles flasker/glas o.lign. ved siden af containerne, når de er fyldte.
Vi kan ikke forvente, at flasker og lignende vil blive taget med af kommunens renovationsmedarbejdere.
Hvis containeren er fyldt, så prøv en af de øvrige containere eller kør direkte på nærmeste miljøstation eller genbrugsplads. 

 

 

 

Har du en kommentar, er du velkommen til at skrive din kommentar under “skriv et svar” i starten af dette indlæg (gælder i 28 dage).

Venlig hilsen
Bestyrelsen