Fældning af træer

I vores skovareal ned til Marielund var der en del træer, som var til fare for alle.
I dag har skovarbejderne fældet disse træer. Træerne bliver liggende i skoven af hensyn til biodiversitet.
Venlig hilsen
Bestyrelsen