Referat fra Generalforsamling 2020

Referat indlægges på siden efter generalforsamling 2020.