Formandens beretning

Beretning for 2018

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 5. marts 2019.

2018 har været endnu et godt år for grundejerforeningen, og det har budt på mange forskellige aktiviteter og nye tiltag.

Foreningens bestyrelse har det klare formål at arbejde for foreningen bedste, med den bemyndigelse generalforsamlingen har givet, og hvor økonomien er fastsat.

Sommer vedligehold:

Det er bestyrelsens opfattelse at Nørskov har løftet opgaven godt, med slåning af området ved søen 3 gange årligt, og 16 – 18 gange græsslåning i fællesområderne, samt opretning af områder der ikke er vedligeholdt.

Vinter vedligehold:

Bliver igangsat ved sne mere end 5 – 10 cm når det ligeledes bliver ryddet på offentlige veje, saltning sker ligeledes når der saltes andre offentlige steder.

Årets aktiviteter har været mangeartet, bestyrelsen har afholdt 5 møder, med gode input fra medlemmerne, og bliv endelig ved med det.

Bydelspuljen

Er søgt igen til forskønnelse af vores indkørsel fra stamvejen, der gerne skulle fremstå pænt og overskueligt for os som beboere og vores gæster, vi har desværre ikke nået så meget som ønsket, derfor har vi valg at bruge nogle af vore egne midler, til at gennemføre omlægningen. Der vi blive taget initiativ til at afslutte projektet i 2019.

Nye skraldespande

I 2019 kommer der pålæg fra Kolding Kommune om nye skraldespande, vi har løselig drøftet mulighederne, og er blevet gjort opmærksom på at der vil komme mere information i løbet af 2019.

Asfalt på ”de sorte veje”

Der undersøges hvor hvorvidt vores veje er i god stand, samt hvilken tidshorisont der skal beregnes til eventuelt udskiftning, og dermed sikre vores opsparing via vejfoden.

Området ved nr. 25.

vi har udbedret/ryddet hjørnet mod vores nabo, hvor vi dog gerne vil have noget til at opvokse til at skærme for udsynet diverse opmagasineret både skure mv.

Sankthans:

Der har været afholdt midsommerfest i foreningen, hvor aftensmaden var klaret, samt skumfiduser til børn og barnlige sjæle, og vejeret taget i betragtning var der stor tilslutning, og vil blive gentaget i år.

Forskønnelsesdage:

Der har været afholdt 2 forskønnelse/oprydningsdag, med stor tilslutning, der med rundstykker til at starte på, og den medbragte kaffe, det betragtes som en succes, og vil blive gentaget i 2019, med start i april

Til sidst har jeg tilbage at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. En tak skal der også sendes til dem der har bidraget med gode forlag, og endelig en tak til alle jer medlemmer, for uden jer havde vi ikke en forening.

Hent PDF her