Indkomne forslag til generalforsamling 2021

Forslag fra Kim Fuglsang Poulsen, nr. 19

Har et forslag til en vedtægtsændring på Generalforsamling :

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen skiftevis hvert andet år.

Bidrag til Vejfonden gøres afhængig af hvor mange biler der er i husstanden.

Maks 1 bil – 500,-

2 biler – 750,-

3 biler – 1000 kr.  


Forslag fra Uwe Aagaard Gugel, nr. 3

Stop brug af Roundup omkring kantsten, træer, lygtepæle m.m.

Tiden er ikke til det længere. Det ser grimt ud.


Forslag fra Flemming Gerson, nr. 25

Hej Lauge!

I forbindelse med Generalforsamlingen 2021, vil vi gerne foreslå at der oprettes en petanque bane i forbindelse med bænkearrangementet ved søen. Vi tror det er muligt for os selv i Grundejerforeningen at anlægge en sådan bane for rimelige midler og indsats. Banen vil således kunne være lidt af et samlingspunkt for os alle.

Forslag mere: Som beboer i nr 25 er vi dagligt vidne til meget ”spændende” situationer i svinget udfor vor bolig, hvor det er helt umuligt at konstatere hvem der kommer i modsat retning, og mange kører derfor alt, alt for stærkt i svinget. Vi foreslå at der sættes ”pullerter” op der nedsætter hastigheden i svinget uden at hindre gennemgang/kørsel nævneværdigt.

Mvh

Flemming Gerson


Forslag til generalforsamlingen fra Kurt Daugaard Andersen Sønderlunden 73

Et vildere Kolding

Forslag 1: Et forsalg til en forundersøgelse om vore græsarealer omkring regnvandsbassinnet og volden langs banestien

For at fremme et mere naturrigt grønt areal foreslås, at græsset omkring bassinet og på volden kun klippes en gang årligt for, at der etableres et grønt areal med et rigere plante- og dyreliv. Arealet langs tilstødende veje og stier klippes som nu, så kanten fremstår pæn, lige som arealet ved bordene og bænken.

Græsarealerne i øvrigt holdes som nu.

Bestyrelsen forbereder et endelig forslag til næste generalforsamling. I tiden frem til næste generalforsamling, undersøger bestyrelsen, hvordan det kan praktiseres. Bestyrelsen kontakter Kolding Kommunes for råd og vejledning ligesom andre relevante kilder inclusive vores græsentreprenør høres om praktiske muligheder og priser.

Forslag 2: Et forslag til en forundersøgelse om vores hegn og skovareal mod golfbanen.

 I forbindelse med fredningsarbejdet ”Marielundfredningen” foreslås, at hegnet udlægges til fredskov, dvs. at det altid skal være tilplantet som hegn / skov.

Skoven med golfbanen ”gyngeskoven mm”. Bevares som fredskov, men udlægges til naturskov. Ved en naturskov er de eneste skovarbejder, der skal foretages, at stier i området skal ryddes, så passage er mulig. Væltede træer i øvrigt henligger til naturlig nedbrydning. Formålet er at fremme det naturlige plante-, insekt- og svampeliv mest muligt.

Bestyrelsen forbereder et endeligt forslag til næste generalforsamling. I tiden frem til denne undersøger bestyrelsen, hvordan forslaget kan praktiseres/gennemføres. Bestyrelsen kontakter Kolding Kommunes for råd og vejledning ligesom andre relevante kilder inclusive Danmarks Naturfredningsforening høres om praktiske muligheder.

Jeg fremsætter ikke færdige forslag, fordi jeg synes at emnerne skal drøftes på to generalforsamlinger, før der besluttes noget endeligt.

Jeg deltager gerne i arbejdet med de to forslag frem til næste generalforsamling

Venlig hilsen

Kurt Daugaard Andersen Sønderlunden 73