Formandens beretning/generalforsamling 2021

Indlægges på hjemmesiden efter generalforsamling 2021